βιβλιοθήκη εργαστηρίου

Στη βιβλιοθήκη του εργαστήριου περιλαμβάνονται σε έντυπη μορφή αρκετοί τόμοι των ακολούθων περιοδικών εκδόσεων:

 

British Journal of Developmental Psychology

Counselling

Counselling and Psychotherapy Journal (Vol. 12 – 15)

Counselling and Psychotherapy Research (Vo. 1 – 13)

European Journal of Developmental Psychology (Vol. 1 – 10)

European Psychologist

Journal of Child Psychology and Psychiatry

Personality and Social Psychology Bulletin

Personality and Social Psychology Review

The Psychologist

Therapy Today

 

Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Hellenic Journal of Psychology

Παιδαγωγική Επιθεώρηση (τ. 32 – 39, 42 -47)

Ψυχολογία, Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας