συνέδρια - εκδηλώσεις

19th Εuropean Conference on Developmental Psychology, Athens, 29 Aug. – 1 Sept 2019, Athens

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΨΕ, 15-19 Μαΐου, 2019, Αλεξανδρούπολη

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλετικής Ψυχολογίας, 8-11 Νοεμβρίου 2018, Βόλος

7th Qualitative Research on Mental Health, 20-22 September 2018, Berlin, Germany

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, 19-22 Οκτωβρίου 2017, Βόλος

16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 10-14 Μαϊου 2017, Θεσσαλονίκη

18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, 5-8 July 2017, Granada, Spain

4th International Conference on Dialogical Practices, 12-14 October 2017, Turin, Italy

18th European Conference on Developmental Psychology, 29 August - 1 September, 2017, Utrecht, The Netherlands

International Systemic Research Conference, 8-11 March 2017, Heidelberg, Germany

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, 20-23 Οκτωβρίου 2016, Βόλος

9th Conference of the European Family Therapy Association, 28 September-1 October 2016, Athens, Greece

17th European Conference on Developmental Psychology, 8-12 September 2015, Braga, Portugal

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 27-31 Μαϊου 2015, Λευκωσία, Κύπρος.