πτυχιακές εργασίες

Αλεξίου, Ο. (2020).Σχεδιαστικές Αναπαραστάσεις του Θεού από Παιδιά Σχολικής Ηλικίας.Π.Τ.Π.Ε., Βόλος.Επίβλεψη:Φ. Μπονώτη, Κ. Μάγος

Ανδρεάδου, Ι. (2020). ‘Δείξε μου το σχέδιό σου για να δω τον φίλο σου’:Απόδοση συναισθημάτων σε φιλικές φιγούρες από παιδιά σχολικής ηλικίας. Π.Τ.Π.Ε., Βόλος.Επίβλεψη:Φ. Μπονώτη, Κ. Μιχαλοπούλου

Αυγουστάκη, Ε. (2013). Η οπτική των νηπιαγωγών στην περίπτωση της σχολικής άρνησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Γαλατσοπούλου Α. (2017). Χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας μικρών παιδιών: Αναφορές των γονέων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Επίβλεψη: Ε. Δερμιτζάκη, Φ. Μπονώτη. ( Περίληψη )

Γονατά, Α. (2016). Αντιλήψεις παιδιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.
Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Β. Χρηστίδου

Κακάνη, Ν. (2019). Τα παιδιά σχεδιάζουν το Θεό. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Τ.Π.Ε., Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Κ. Μάγος

Κατσαρού, Κ. (2015). Σύγκριση της σχεδιαστικής επίδοσης αριστερόχειρων και δεξιόχειρων φοιτητών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Φ. Βλάχος

Κοντοπούλου, Α. (2014). Οι αντιλήψεις των Ελλήνων και Αμερικανών μαθητών για την επιστήμη και τους επιστήμονες. Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Βόλος.
Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Β. Χρηστίδου

Κρέπια, Μ. (2012).  Η επίδραση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών στη σχεδιαστική απόδοση της έννοιας του θανάτου από παιδιά σχολικής ηλικίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Λεονταρή

Μαντζάρη, Σ. (2015). Διερεύνηση της σχέσης της θυματοποίησης στο χώρο του σχολείου και του τρόπου απεικόνισης των συναισθημάτων του δράστη και του θύματος. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Ε. Ανδρέου

Μαργιούλα, Χ. (2017). Ό λόγος παιδιού προσχολικής και μέσης παιδικής ηλικίας για το πρόβλημα στη συστημική οικογενειακή θεραπεία: Μια προσέγγιση ανάλυσης λόγου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Μουρατίδου, Π.  Σ. (2013). Οι αντιλήψεις των παιδιών για την αρρώστια και την υγεία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Λεονταρή

Παπαδοπούλου, Δ. (2013).  Οι στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για το θάνατο  και πώς αυτές επιδρούν  στα σχέδια των παιδιών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Λεονταρή.

Πολύζου, Ε. (2019). Απεικόνιση συναισθημάτων στις αναπαραστάσεις των επιστημόνων από τα παιδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Τ.Π.Ε., Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Β. Χρηστίδου

Σπύρου, Γ. (2016).  Σχεδιαστικές αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας στην παιδική ηλικία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Β. Χρηστίδου.

Τσούγγου, Β. (2012). Απεικόνιση συναισθημάτων του δράστη και του θύματος σε σκηνές θυματοποίησης στο χώρο του σχολείου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Ε. Ανδρέου.