πτυχιακές εργασίες

Αυγουστάκη, Ε. (2013). Η οπτική των νηπιαγωγών στην περίπτωση της σχολικής άρνησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Γονατά, Α. (2016). Αντιλήψεις παιδιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.

Κατσαρού, Κ. (2015). Σύγκριση της σχεδιαστικής επίδοσης αριστερόχειρων και δεξιόχειρων φοιτητών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Κοντοπούλου, Α. (2014). Οι αντιλήψεις των Ελλήνων και Αμερικανών μαθητών για την επιστήμη και τους επιστήμονες. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Κρέπια, Μ. (2012).  Η επίδραση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών στη σχεδιαστική απόδοση της έννοιας του θανάτου από παιδιά σχολικής ηλικίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Μαντζάρη, Σ. (2015). Διερεύνηση της σχέσης της θυματοποίησης στο χώρο του σχολείου και του τρόπου απεικόνισης των συναισθημάτων του δράστη και του θύματος. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Μαργιούλα, Χ. (2017). Ό λόγος παιδιού προσχολικής και μέσης παιδικής ηλικίας για το πρόβλημα στη συστημική οικογενειακή θεραπεία: Μια προσέγγιση ανάλυσης λόγου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Μουρατίδου, Π.  Σ. (2013). Οι αντιλήψεις των παιδιών για την αρρώστια και την υγεία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Παπαδοπούλου, Δ. (2013).  Οι στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για το θάνατο  και πώς αυτές επιδρούν  στα σχέδια των παιδιών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Σπύρου, Γ. (2016).  Σχεδιαστικές αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας στην παιδική ηλικία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Τσούγγου, Β. (2012). Απεικόνιση συναισθημάτων του δράστη και του θύματος σε σκηνές θυματοποίησης στο χώρο του σχολείου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.