μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Αγγελέτου, Χ. (2018). Οι αναπαραστάσεις της νοσταλγίας στα σχέδια των παιδιών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Γ. Αμπακούμκιν, Π. Μισαηλίδη

Ακρίβου, Ε. (2014). Οι αντιλήψεις των παιδιών για την οικονομική κρίση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Ε. Δερμιτζάκη

Αρίδη, Ι. (2011). Διερεύνηση παραγόντων που επιδρούν στη σχολική ετοιμότητα παιδιών νηπιακής ηλικίας.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Μ. Ζαφειροπούλου, Α. Μιχαλοπούλου

Βαίτση, Δ. (2019). H αξιοποίηση του portfolio στο νηπιαγωγείο ως μέσου για προαγωγή των μεταγνωστικών διεργασιών των παιδιών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Ε. Δερμιτζάκη, Φ. Μπονώτη

Βασιλειάδου, Ι. (2011). Η σύνδεση του γονεϊκού δεσμού με τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Μ. Ζαφειροπούλου, X. Ρούσση

Γίδαρη,  Σ. (2011). Η σχέση της προσκόλλησης προς τους γονείς με την ψυχοκοινωνική  προσαρμογή και την κοινωνική αποδοχή κατά την ύστερη παιδική ηλικία και την προεφηβική περίοδο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Μ. Ζαφειροπούλου, Φ. Μπονώτη

Ζαβός, Α. (2010). Ο κινητικός συντονισμός ως προβλεπτικός παράγοντας για τη μαθησιακή επάρκεια του παιδιού και η σχέση τους με την αυτοαντίληψή του. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Μ. Ζαφειροπούλου, Χ. Ρούσση

Ιωάννου, Σ. (2015). Τηλεόραση και Δημιουργικότητα: Η επίδραση της τηλεθέασης στη δημιουργική σκέψη παιδιών σχολικής ηλικίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Δ. Κακανά.

Κελεσίδου,  Σ. (2013). Χρώμα και έμφυλα στερεότυπα στην προσχολική ηλικία. Η περίπτωση του ροζ και μπλε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Λεονταρή

Κοκκίνη,  Β. (2016). Διαχείριση ταυτοτήτων στο λόγο των συμμετεχόντων στο διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων "WoW": Μια προσέγγιση ψυχολογίας του λόγου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Ε. Τσέλιου, Γ. Αμπακούμκιν

Κοντοχρήστου, Δ. (2011). Ο θάνατος στο σχολικό περιβάλλον: Αντιλήψεις και στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στο θέμα του θανάτου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Λεονταρή

Κοτρώνη, Π. (2015). Διερεύνηση της ικανότητας των παιδιών με αυτισμό να εκφράσουν συναισθήματα μέσα από τα σχέδια τους. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Σ. Μαυροπούλου

Κωστοπούλου, Κ. (2012).  Τα άστεγα παιδιά ζωγραφίζουν και μιλούν για τις συναισθηματικές εμπειρίες τους. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Τ.Ε.Α., Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Ε. Ανδρέου

Λαζαρίδου, Χ. (2019). Εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά που βιώνουν απώλεια για την απεικόνιση βασικών συναισθημάτων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Τ.Ε.Α, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Λεονταρή, Γ. Κλεφτάρας

Λεωνιδάκη, Β. (2013). Η έκφραση του άγχους και του φόβου στα σχέδια των παιδιών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Λεονταρή

Μαγαλιού, Σ. (2013). Το σχέδιο ως μέσο ανίχνευσης της κοινωνικής θέσης των νηπίων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Δ. Κακανά

Μάντζιου, Α. (2015). Η αντίληψη της κοινωνικής και συναισθηματικής διάστασης της μοναξιάς σε κωφά και βαρήκοα άτομα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Ε. Δερμιτζάκη

Μάστορα, Α. (2008). Μια διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών σχολικής ηλικίας για το θάνατο.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Λεονταρή

Νανούρη, Κ. (2016). Διερευνώντας ισχυρισμούς γνώσης στο πλαίσιο εκπαίδευσης οικογενειακής θεραπείας: Μια προσέγγιση λογοψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Ε. Τσέλιου, Γ. Αμπακούμκιν, Ν. Μποζατζής

Ξηρομερίσιου, Α. (2009). Γνωστικά σχήματα των παιδιών, άγχος, κατάθλιψη, αισιοδοξία, απαισιοδοξία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Μ. Ζαφειροπούλου, Ε. Ανδρέου

Παπαγεωργίου, Χ. (2015). Η ενσυναίσθηση στην προσχολική ηλικία ως προβλεπτικός παράγοντας συμμετοχής σε εκφοβιστικά επεισόδια. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Ε. Ανδρέου

Παπακωνσταντίνου, Ε. (2008). Το φαινόμενο του εκφοβισμού – θυματοποίησης σε σχέση με την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Μ. Ζαφειροπούλου, Σ. Πιπεράκης

Πατσιαούρα, Ο. (2013). Συναισθηματική Νοημοσύνη και Σχολική Επίδοση στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Λεονταρή

Πνιγούρα, Ν. (2018). Αναγνώριση, κατανόηση και σχεδιαστική απόδοση βασικών και κοινωνικών συναισθημάτων παιδιών με νοητική καθυστέρηση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Τ.Π.Ε, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Π. Σταυρούση, Ε. Δερμιτζάκη

Πούλιου, Δ. (2014). Χρώμα και συναίσθημα: Μια διερεύνηση της ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας να αναγνωρίζουν συναισθήματα σε πίνακες ζωγραφικής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Ν. Νικονάνου

Πουλοπούλου, Α. (2011). Παιδική παχυσαρκία, εικόνα σώματος και ο κοινωνικός στιγματισμός των νηπίων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Μ. Ζαφειροπούλου, Σ. Πιπεράκης

Ρούμπου, Χ. (2010). Διατροφικές συνήθειες, εικόνα σώματος, στάσεις οικογένειας, ψυχολογικές καταστάσεις, στάση για την άσκηση, στάση για την εξωτερική εμφάνιση και δείκτης μάζας σώματος μαθητών δημοτικού σχολείου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Μ. Ζαφειροπούλου, Σ. Πιπεράκης

Σινούλη, Ε. (2018). Αναπτυξιακές αλλαγές στην ικανότητα διάκρισης έμβιων και άβιων οντοτήτων κατά την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Β. Χρηστίδου, Δ. Κακανά

Σκότρα, Ε. (2016). Η κοινωνική διάσταση της αναπηρίας στις αντιλήψεις των παιδιών χωρίς αναπηρία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Π.Τ.Π.Ε., Βόλος.  Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Β. Στρογγυλός

Σπύρου, Ε. (2013). Εφαρμογή και αξιολόγηση ενός παρεμβατικού προγράμματος για την ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας στην προσχολική ηλικία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Δ. Κακανά

Τζουβελέκα, Ε. (2012). Παιδικό σχέδιο και σχέδιο ασθενών με Alzheimer: Μία συγκριτική μελέτη. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Φ. Βλάχος

Τσάκου, Κ. (2007). Εφαρμογή ομαδικού προγράμματος για την ενίσχυση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας παιδιών Γ’ Δημοτικού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Μ. Ζαφειροπούλου, Φ. Μπονώτη

Τσιάρα, E. (2016). Η ιδιοσυγκρασία μικρών παιδιών και οι σχέσεις της με τις κοινωνικές δεξιότητες και την αυτοαντίληψή τους. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Ειρήνη Δερμιτζάκη, Φωτεινή Μπονώτη. (Περίληψη)

Χαλκίδου, Ε. (2012). Ομαδοσυνεργατική και ατομική μάθηση στην παιδική ηλικία: επιδράσεις στην επίδοση και στην ικανοποίηση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Γ. Αμπακούμκιν, Δ. Κακανά

Χαλκιαδάκη, Ζ. (2013). Η ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας να αναγνωρίζουν το συναίσθημα σε εικόνες που προέρχονται από εκπαιδευτικά λογισμικά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Α. Χρονάκη

Χαρίση, Ε. (2012). Σχεδιαστική ανάπτυξη παιδιών με ΔΕΠ-Υ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Φ. Μπονώτη, Β. Στρογγυλός

Χριστοδούλου, Δ. Α. (2013). Η πρόβλεψη της πρόθεσης των εκπαιδευτικών να καταγγείλουν την παιδική κακοποίηση στα πλαίσια της θεωρίας της λογικής πράξης και της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Επίβλεψη: Γ. Αμπακούμκιν, Ε. Τσέλιου