ψυχομετρικά εργαλεία

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας διαθέτει μια σειρά από σύγχρονα διαγνωστικά ψυχομετρικά εργαλεία που αφορούν πλευρές της ανάπτυξης, των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς των παιδιών.