επιστημονικά άρθρα

Givropoulou, D. & Tseliou, E. (2018). Moving between dialogic reflexive processes in systemic family therapy training: An interpretative phenomenological study of trainees' experience. Journal of Marital and Family Therapy, 44(1), 125-237. doi:10.1111/jmft.12237  Video abstract

Kotroni, P., Bonoti, F., & Mavropoulou, S. (2018). Children with autism can express social emotions in their drawings. International Journal of Developmental Disabilities. First published online as DOI: 10.1080/20473869.2018.1434855.

Μπονώτη, Φ. (2018). Εννοιολογικές και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις του θάρρους στην προσχολική και σχολική ηλικία. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 30, 49-72.

Pouliou, D., Bonoti, F., & Nikonanou, N. (2018). Do preschoolers recognize the emotional expressiveness of colors in realistic and abstract art paintings? The Journal of Genetic Psychology, 179(2), 53-61.

Tseliou, E. & Borcsa, M. (2018). Discursive research methodologies for couple and family therapy research: Editorial to special section. Journal of Marital and Family Therapy, 44(3), 375-385. doi:10.111/jmft.12308

Tseliou, E. (2018). Conversation analysis, discourse analysis and psychotherapy research: Overview and methodological potential. In O. Smoliak, & T. Strong (Eds.), Therapy as discourse: Practice and research (pp. 163-186). New York, NY: Palgrave MacMillan.

Dermitzaki, I., & Kriekouki, M. (2017). Implementing a teacher education program on fostering students’ self-regulated learning. In D-M. Kakana, & P. Manoli, P. (Eds.), Digital Proceedings from the 3rd International Symposium on New Issues on Teacher Education-ISNITE 2015 (pp. 302-309). Volos: University of Thessaly Press.

Κallia, E., & Dermitzaki, I. (2017). Assessing maternal practices that support children’s self-regulated learning. Hellenic Journal of Psychology, 14(2), 83-112.  www.pseve.org

Tseliou, E. (2017). Conversation and discourse analysis in couple and family therapy. In J. L., Lebow, A. L., Chambers, & D. C. Breunlin (Eds.), Encyclopedia of couple and family therapy. Springer. Early online publication. doi:10.1007/978-3-319-15877-8_941-1

Bonoti F., & Misailidi, P. (2016). Graphic signs of jealousy in children’s human figure drawings. In E. Deltsou & M. Papadopoulou (eds.) Changing worlds & Signs of the times: Selected proceedings from the 10th International Conference on Semiotics (pp. 700-707). Volos: The Hellenic Semiotics Society.

Christidou, V., Bonoti, F., & Kontopoulou, A. (2016). American and Greek children’s visual images of scientists: Enduring or fading stereotypes? Science and Education, 25(5), 497-522.

Dermitzaki, I., Bonoti, F., & Kriekouki, Μ. (2016). Examining test emotions in university students: Adaptation of the Test Emotions Questionnaire in the Greek language. Hellenic Journal of Psychology, 13(3), 93-115.  www.pseve.org

Kelesidou, S., Chatzikou, M., Tsiamaga, E., Koutra, E., Abakoumkin, G., & Tseliou, E. (2016). The role of parents’ educational level and centre type in parent satisfaction with early childhood care centres: A study in Greece. European Early Childhood Education Research Journal. Advance online publication. doi:10.1080/1350293X.2016.1203570

Mouratidi, P. S., Bonoti, F., & Leondari, A. (2016). Children’s perceptions of illness and health: An analysis of drawings. Health Education Journal, 75(4), 434-447.

Patrika, P., & Tseliou, E. (2016). Blame, responsibility and systemic neutrality: A discourse analysis methodology to the study of family therapy problem talk. Journal of Family Therapy, 38(4), 467-490. doi: 10.1111/1467-6427.12076. Video abstract

Patrika, P., & Tseliou, E. (2016). The ‘blame game’: Discourse analysis of family members and therapist negotiation of problem definition in systemic family therapy. European Journal of Counseling Psychology4(1), 101-122. doi:10.5964/ejcop.v4i1.80. Available at: http://ejcop.psychopen.eu/article/view/80

Tseliou, E., Abakoumkin, G., Kokkini, V., Nanouri K., & Valai, F. (2016). Reflexive processes in higher education: Systemic dilemmas in teaching research methodology by means of 'polyphonic dialogue'. In I. MacCarthy & G. Simon (Eds.), Systemic therapy as transformative practice (154-168). Farnhill Yorkshire, UK: Everything is connected press.

Ακρίβου, Ε., Μπονώτη, Φ., & Δερμιτζάκη, Ε. (2016). Οι αντιλήψεις παιδιών σχολικής ηλικίας για την οικονομική κρίση. Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση, 4(2), 305-322.

Δερμιτζάκη, Ε. (2016). Aξιολόγηση δεξιοτήτων αυτο-ρύθμισης της μάθησης: Η Κλίμακα Παρατήρησης της Στρατηγικής Συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη λύση προβλημάτων. Στο Ι. Πυργιωτάκης (Επιμ.), Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και στην Εκπαίδευση: Συμβολή στην Επιστημολογική Θεωρία και την Ερευνητική Πράξη. Εκδόσεις Πεδίο.

Bonoti, F., & Misailidi, P. (2015). Social emotions in children’s human figure drawings: Drawing shame, pride and jealousy. Infant and Child Development, 24(6), 661-672.

Bonoti, F., Tzouvaleka, E., Bonotis, K., & Vlachos, F. (2015). Do patients with Alzheimer’s disease draw like young children? An exploratory study. Journal of Alzheimer's Disease, 43, 1285-1292.

Chatzistamatiou, M., Dermitzaki, I., Efklides, A., & Leondari, A. (2015).Motivational and affective determinants of self-regulatory strategy use in elementary school mathematics. Educational Psychology, 35(7), 835-850.

Dragonas, Th., Gergen, K., McNamee, S., & Tseliou, E. (Eds.). (2015). Education as Social Construction: Contributions in theory, research and practice. Chagrin Falls, Ohio: Taos Institute Worldshare Books Publications. Available at: http://www.taosinstitute.net/education-as-social-construction

Koutsikou, M., Bonoti, F., & Christidou, V. (2015). The effect of explanatory captions on understanding a scientific phenomenon. International Journal of Research in Education Methodology, 7(2), 1128-1138.

Tseliou, E. (2015). Discourse analysis and educational research: Challenge and promise. In Th. Dragonas, K. Gergen, S. McNamee, & E. Tseliou (Eds.), Education as Social Construction: Contributions in theory, research and practice (pp. 263-282). Chagrin Falls, Ohio: Taos Institute Worldshare Books Publications. Available at: http://www.taosinstitute.net/education-as-social-construction

Αndressa, H., Mavrikaki, E., & Dermitzaki, I. (2015). Adaptation of the Students' Motivation Towards Science Learning (SMTSL) Questionnaire to measure Greek Students’ Motivation towards Biology Learning. International Journal of Biology Education, 4(2), 78-93.

Chatzistamatiou, M., Dermitzaki, Ι., & Bagiatis, V. (2014 ). Self-regulatory teaching in mathematics: Relations to teachers’ motivation, affect and professional commitment. European Journal of Psychology of Education, 29, 295-310. DOI: 10.1007/S10212-013-0199-9. 

Diorinou, M. & Tseliou, E. (2014). Studying circular questioning ‘in situ’: Discourse analysis of a first systemic family therapy session. Journal of Marital and Family Therapy, 40(1), 106-121. doi:10.1111/jmft.12005

Misailidi, P., & Bonoti, F. (2014). Children’s use of expressive drawing strategies: The effects of mood, age and topic. Early Child Development and Care, 184(6), 882-896.

Tseliou, E. (2014). Systemic family psychotherapy. In T. Teo (Ed.), Encyclopedia of critical psychology (pp. 1908-1913). New York: Springer. doi:10.1007/978-1-4614-5583-7

Pages