ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Διερεύνηση διαστάσεων της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των φοιτητριών/ών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Θεσσαλίας που συνδέονται με τις σπουδές τους και με την ακαδημαϊκή ζωή

Χρονική διάρκεια: 2019-2020
Επιστημονική Υπεύθυνη: Ειρήνη Δερμιτζάκη
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: Γ. Βλειώρας, Χ. Ρούσση, Μ. Χατζησταματίου, Σ. Θεοδοσίου, Ε. Καλλία
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. 5600.03.04.02.05)

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της έρευνας είναι να μελετηθούν διαστάσεις της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των φοιτητριών/ών των πρώτων εξαμήνων του Π. Τ. Προσχολικής Εκπαίδευσης Π.Θ. καθώς και ατομικοί, κοινωνικοί και ακαδημαϊκοί παράγοντες που συνδέονται με αυτήν, όπως οι ακαδημαϊκές προσδοκίες και στοιχεία της ψυχικής ευεξίας τους.

 

Ερευνητικά προγράμματα με ευθύνη μελών του Εργαστηρίου

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Συστήματα Λόγων περί γνώσης στην εκπαίδευση

Χρονική διάρκεια: 2012-2014
Επιστημονική Υπεύθυνη: Ελευθερία Τσέλιου
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: Ιωάννα Μωραΐτου, Σοφία Κελεσίδου
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. 4504.01.13).
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη του Λόγου σχετικά με τη γνώση (των τρόπων με τους οποίους δομούνται ισχυρισμοί / θεωρίες γνώσης μέσα στο Λόγο), όπως αυτός αρθρώνεται στο πλαίσιο της διάδρασης διδασκόντων και φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων, κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας μαθημάτων.

 

Tίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Ομάδα Δράσης Εκπαιδευτικών «Μαθαίνω έξυπνα»: Ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα δεξιοτήτων μάθησης

Χρονική διάρκεια: 2012-2014
Επιστημονική Υπεύθυνη: Ειρήνη Δερμιτζάκη
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: Μαρία Κριεκούκη
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. 4290.01.41)
Σύντομη περιγραφή: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρέμβασης με διττό στόχο: πρώτον, την προαγωγή δεξιοτήτων μάθησης σε μαθητές δημοτικού, και, δεύτερον, την εκπαίδευση ενός πυρήνα εκπαιδευτικών στη διδασκαλία του προγράμματος προαγωγής δεξιοτήτων μάθησης ώστε να μπορούν οι ίδιοι με επάρκεια να εφαρμόζουν το πρόγραμμα αλλά και να είναι σε θέση να διαχέουν αυτή την τεχνογνωσία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Σχηματισμός προτιμήσεων βάσει περιφερειακών ερεθισμάτων

Χρονική διάρκεια: 2010 – 2011
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Αμπακούμκιν
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: Μαρία Μπακαρού
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σύντομη περιγραφή: Οι προτιμήσεις των ανθρώπων μπορεί να βασίζονται σε διεξοδική επεξεργασία, έχει όμως βρεθεί ότι μπορεί να σχηματίζονται και βάσει περιφερειακών ερεθισμάτων. Εξετάστηκε ο ρόλος δύο περιφερειακών ερεθισμάτων, της εξοικείωσης και της σειράς στις προτιμήσεις με δύο πειραματικές μελέτες.

 

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος:  Στάσεις των εκπαιδευτικών προς το θέμα του θανάτου

Χρονική διάρκεια: 2007-2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φωτεινή Μπονώτη
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: Αγγελική Λεονταρή, Αφροδίτη Οικονόμου
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών προς το θάνατο και την ικανότητά τους –όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι- να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν υγιείς συμπεριφορές απέναντι στο θάνατο και να στηρίξουν τα παιδιά που βιώνουν μια τραυματική απώλεια.