ερευνητικά προγράμματα

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Συστήματα Λόγων περί γνώσης στην εκπαίδευση

Χρονική διάρκεια: 2012-2014
Επιστημονική Υπεύθυνη: Ελευθερία Τσέλιου
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: Ιωάννα Μωραΐτου, Σοφία Κελεσίδου
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. 4504.01.13).
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη του Λόγου σχετικά με τη γνώση (των τρόπων με τους οποίους δομούνται ισχυρισμοί / θεωρίες γνώσης μέσα στο Λόγο), όπως αυτός αρθρώνεται στο πλαίσιο της διάδρασης διδασκόντων και φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων, κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας μαθημάτων.

 

Tίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Ομάδα Δράσης Εκπαιδευτικών «Μαθαίνω έξυπνα»: Ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα δεξιοτήτων μάθησης

Χρονική διάρκεια: 2012-2014
Επιστημονική Υπεύθυνη: Ειρήνη Δερμιτζάκη
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: Μαρία Κριεκούκη
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. 4290.01.41)
Σύντομη περιγραφή: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρέμβασης με διττό στόχο: πρώτον, την προαγωγή δεξιοτήτων μάθησης σε μαθητές δημοτικού, και, δεύτερον, την εκπαίδευση ενός πυρήνα εκπαιδευτικών στη διδασκαλία του προγράμματος προαγωγής δεξιοτήτων μάθησης ώστε να μπορούν οι ίδιοι με επάρκεια να εφαρμόζουν το πρόγραμμα αλλά και να είναι σε θέση να διαχέουν αυτή την τεχνογνωσία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Σχηματισμός προτιμήσεων βάσει περιφερειακών ερεθισμάτων

Χρονική διάρκεια: 2010 – 2011
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Αμπακούμκιν
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: Μαρία Μπακαρού
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σύντομη περιγραφή: Οι προτιμήσεις των ανθρώπων μπορεί να βασίζονται σε διεξοδική επεξεργασία, έχει όμως βρεθεί ότι μπορεί να σχηματίζονται και βάσει περιφερειακών ερεθισμάτων. Εξετάστηκε ο ρόλος δύο περιφερειακών ερεθισμάτων, της εξοικείωσης και της σειράς στις προτιμήσεις με δύο πειραματικές μελέτες.