διδακτορικές διατριβές

Ελένη Καλλία
Τίτλος: Γονεική στήριξη της μάθησης, γονεικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες μάθησης των παιδιών (abstract)
Τριμελής Επιτροπή: Ειρήνη Δερμιτζάκη, Φωτεινή Μπονώτη, Ιουλία Νησιώτου

Σοφία Κελεσίδου
Τίτλος: Έμφυλες αναπαραστάσεις του φόβου παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (abstract)
Τριμελής Επιτροπή: Φωτεινή Μπονώτη, Πλουσία Μισαηλίδη, Γεώργιος Αμπακούμκιν

Ασπασία Μάντζιου
Τίτλος: Συναισθήματα παιδιών με χρόνια νοσήματα: Μια προσέγγιση των συναισθηματικών εμπειριών τους μέσω των σχεδίων τους (abstract)
Τριμελής Επιτροπή: Φωτεινή Μπονώτη, Ειρήνη Δερμιτζάκη, Πλουσία Μισαηλίδη 

Μαρία Μπακαρού
Τίτλος: Ο ρόλος της εδαφικότητας στην αλληλεπίδραση των παιδιών με τον περιβάλλοντα χώρο τους (abstract)
Τριμελής Επιτροπή: Γεώργιος Αμπακούμκιν, Αλεξάνδρα Χαντζή, Δόμνα Κακανά

Ιωάννα Μωραΐτου
Τίτλος: Η χρήση της Ανάλυσης Λόγου στη μελέτη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας στην περίπτωση των μεταμοντέρνων προσεγγίσεων (abstract)
Τριμελής Επιτροπή: Ελευθερία Τσέλιου, Ευγενία Γεωργάκα, Νίκος Μποζατζής