διδακτορικές διατριβές

Δήμητρα Γιβροπούλου
Τίτλος: Η ομάδα επίβλεψης στο πλαίσιο της συστημικής ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης: Μια διαλογική διερεύνηση με τη χρήση λογοψυχολογίας (περίληψη)
Τριμελής επιτροπή: Ελευθερία Τσέλιου, Γεώργιος Αμπακούμκιν, Ευγενία Γεωργάκα

Ελένη Καλλία
Τίτλος: The relations between parental support of learning, parental attributes and development of self-regulated learning skills
in young children (2018)  (περίληψη)
Τριμελής Επιτροπή: Ειρήνη Δερμιτζάκη, Φωτεινή Μπονώτη, Ιουλία Νησιώτου

Σοφία Κελεσίδου
Τίτλος: Έμφυλες αναπαραστάσεις του φόβου παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Τριμελής Επιτροπή: Φωτεινή Μπονώτη, Πλουσία Μισαηλίδη, Γεώργιος Αμπακούμκιν (περίληψη)

Βασιλική Κοκκίνη
Τίτλος:
 Κατασκευή της Έννοιας του Εθισμού στα Διαδικτυακά Παιχνίδια Ρόλων για Πολλαπλούς Παίκτες. Μια Προσέγγιση Λογοψυχολογίας
Τριμελής επιτροπή: Ελευθερία Τσέλιου, Γεώργιος Αμπακούμκιν, Νικόλαος Μποζατζής (περίληψη)

Ασπασία Μάντζιου
Τίτλος: Συναισθήματα παιδιών με χρόνια νοσήματα: Μια προσέγγιση των συναισθηματικών εμπειριών τους μέσω των σχεδίων τους 
Τριμελής Επιτροπή: Φωτεινή Μπονώτη, Ειρήνη Δερμιτζάκη, Πλουσία Μισαηλίδη (περίληψη)

Ιωάννα Μωραΐτου
Τίτλος: Η χρήση της Ανάλυσης Λόγου στη μελέτη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας στην περίπτωση των μεταμοντέρνων προσεγγίσεων 
Τριμελής Επιτροπή: Ελευθερία Τσέλιου, Ευγενία Γεωργάκα, Νίκος Μποζατζής (περίληψη)

Βιολέττα  Παρασκευά
Τίτλος
: Προάγοντας στοχαστικές διεργασίες σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διδασκαλία: Οι σχέσεις τους με το μεταγιγνώσκειν και τις πεποιθήσεις διδακτικής αυτο-αποτελεσματικότητας (σε εξέλιξη)
Τριμελής επιτροπή: Ειρήνη Δερμιτζάκη, Μαρία Πλατσίδου (περίληψη)