διδακτορικές διατριβές

Χαρά Αγγελέτου
Τίτλος: Η αναπτυξιακή πορεία της κατανόησης, της εμπειρίας και των σχεδιαστικών αναπαραστάσεων του συναισθήματος της νοσταλγίας
Τριμελής Επιτροπή: Φωτεινή Μπονώτη, Γιώργος Αμπακούμκιν, Πλουσία Μισαηλίδη

Θεοδώρα Γεωργατζή
Τίτλος
: H νοσταλγία ως πόρος αντιμετώπισης της ασυνέχειας: Ο ρόλος της σχετικής με τον δεσμό αποφυγής. (περίληψη)
Τριμελής Eπιτροπή: Γεώργιος Αμπακούμκιν, Ελευθερία Τσέλιου, Αντώνης Γαρδικιώτης

Δήμητρα Γιβροπούλου
Τίτλος: Η ομάδα επίβλεψης στο πλαίσιο της συστημικής ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης: Μια διαλογική διερεύνηση με τη χρήση λογοψυχολογίας (περίληψη)
Τριμελής Επιτροπή: Ελευθερία Τσέλιου, Γεώργιος Αμπακούμκιν, Ευγενία Γεωργάκα

Ελένη Καλλία
Τίτλος: The relations between parental support of learning, parental attributes and development of self-regulated learning skills
in young children (2018)  (περίληψη)
Τριμελής Επιτροπή: Ειρήνη Δερμιτζάκη, Φωτεινή Μπονώτη, Ιουλία Νησιώτου

Σοφία Κελεσίδου
Τίτλος: Έμφυλες αναπαραστάσεις του φόβου παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (περίληψη)
Τριμελής Επιτροπή: Φωτεινή Μπονώτη, Πλουσία Μισαηλίδη, Γεώργιος Αμπακούμκιν

Βασιλική Κοκκίνη
Τίτλος:
 Κατασκευή της Έννοιας του Εθισμού στα Διαδικτυακά Παιχνίδια Ρόλων για Πολλαπλούς Παίκτες. Μια Προσέγγιση Λογοψυχολογίας (περίληψη)
Τριμελής Επιτροπή: Ελευθερία Τσέλιου, Γεώργιος Αμπακούμκιν, Νικόλαος Μποζατζής

Ευφημία Κωνσταντινίδου
Τίτλος
: Η νοσταλγία ως στρατηγική πρόληψης της τάσης για απιστία στα άτομα με αποφευκτικό δεσμό. (περίληψη)
Τριμελής Eπιτροπή: Γεώργιος Αμπακούμκιν, Ελευθερία Τσέλιου, Φωτεινή Μπονώτη

Ασπασία Μάντζιου
Τίτλος: Συναισθήματα παιδιών με χρόνια νοσήματα: Μια προσέγγιση των συναισθηματικών εμπειριών τους μέσω των σχεδίων τους (περίληψη)
Τριμελής Επιτροπή: Φωτεινή Μπονώτη, Ειρήνη Δερμιτζάκη, Πλουσία Μισαηλίδη 

Ιωάννα Μωραΐτου
Τίτλος: Η χρήση της Ανάλυσης Λόγου στη μελέτη της μη-παρεμβατικής θεραπευτικής στάσης κατά τη μεταμοντέρνα θεραπευτική διεργασία (2020) (περίληψη)
Τριμελής Επιτροπή: Ελευθερία Τσέλιου, Ευγενία Γεωργάκα, Νίκος Μποζατζής

Βιολέττα  Παρασκευά
Τίτλος
: Προάγοντας στοχαστικές διεργασίες σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διδασκαλία: Οι σχέσεις τους με το μεταγιγνώσκειν και τις πεποιθήσεις διδακτικής αυτο-αποτελεσματικότητας (σε εξέλιξη) (περίληψη)
Τριμελής Επιτροπή: Ειρήνη Δερμιτζάκη, Μαρία Πλατσίδου