ιστορία του εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας ιδρύθηκε από τη Μαρία Ζαφειρόπουλου, υπό την επιστημονική καθοδήγηση της οποίας λειτούργησε από το 1989 - 2012.

Δραστηριότητα Εργαστηρίου 1989-2012