ιστορία του εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας ιδρύθηκε από τη Μαρία Ζαφειρόπουλου, υπό την επιστημονική καθοδήγηση της οποίας λειτούργησε από το 1989 - 2012. Δραστηριότητα Εργαστηρίου 1989-2012

Διεύθυνση του Εργαστηρίου

1989 – 2012    Μαρία Ζαφειροπούλου

2013 – 2018    Φωτεινή Μπονώτη

2018 – 2022    Ειρήνη Δερμιτζάκη

2022 –            Γιώργος Αμπακούμκιν