Συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ για την υλοποίηση Πανελλήνιας Έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών (HBSC/WHO)

Δεκαπέντε φοιτήτριες του ΠΜΣ ‘Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία’, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, συμμετέχουν στην τοπική ερευνητική ομάδα υλοποίησης μιας Πανελλήνιας έρευνας μεγάλης έκτασης για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών (HBSC/WHO). Η έρευνα στη χώρα μας υλοποιείται από το ΕΠΙΨΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας) ανά τετραετία από το 1998 στο πλαίσιο της αντίστοιχης διεθνούς έρευνας που τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και το συντονισμό του Πανεπιστημίου St. Andrews της Σκοτίας. Στη διεθνή έρευνα συμμετέχουν περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής. Στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση και μελέτη συμπεριφορών, αντιλήψεων και άλλων παραγόντων στη ζωή των εφήβων που επιδρούν στη σωματική και ψυχολογική τους υγεία. Η έρευνα προσφέρει πολύτιμα στοιχεία τα οποία αξιοποιούνται στην ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης. Στο ελληνικό σκέλος της έρευνας συμμετέχει πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων) με περίπου 5000 μαθητές ηλικίας 11, 13, και 15 ετών. Η έρευνα υλοποιείται με την έγκριση του ΥΠΕΠΘ και γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις διοικήσεις των σχολείων που έχουν επιλεγεί στο δείγμα. Ειδικότερα, οι φοιτήτριες συμμετείχαν σε μονοήμερη εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Πανεπιστημίου και αποσκοπούσε στην ενημέρωσή τους στους στόχους, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της έρευνας, τις τεχνικές χορήγησης του ερωτηματολόγιου μαθητών, την κωδικογράφιση και την οργάνωση της έρευνας.  Στη συνέχεια ανέλαβαν την υλοποίηση της έρευνας HBSC (Health Behavior in School-aged Children) στο Νομό Μαγνησίας,  σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές της. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στους ιστοτόπους www.hbsc.org(διεθνής έρευνα) και στο http://epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/hbscgr.php(πανελλήνια έρευνα ΕΠΙΨΥ).