Θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές/τριες ΑΕΙ - ΑΤΕI

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε δύο αντικείμενα: Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφορικής

Μια θέση για ΠΑ (ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας)

Χρονική Διάρκεια 1 – 2 εξάμηνα

Οργάνωση, Καταλογογράφηση και  Καταχώρηση σε Ηλεκτρονικό Κατάλογο του υλικού της Βιβλιοθήκης του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευση. Εξυπηρέτηση χρηστών.

Κωδικός θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (σε περίπτωση χρηματοδοτούμενης ΠΑ ΕΣΠΑ atlas.grnet.gr):  125270

Μια θέση για ΠΑ (ΤΕΙ Πληροφορικής)

Χρονική Διάρκεια 1 – 2 εξάμηνα

Ενημέρωση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης. Τεχνική Υποστήριξη Μελών Εργαστηρίου.

Κωδικός θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ(σε περίπτωση χρηματοδοτούμενης ΠΑ ΕΣΠΑ atlas.grnet.gr):  125271

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ Φ. ΜΠΟΝΩΤΗ, 6977475534, fbonoti@uth.gr

greek