2018, Ιανουάριος: Συμμετοχή μέλους σε συντακτική ομάδα περιοδικού

Η Ελευθερία Τσέλιου έγινε μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Family Process

(https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15455300).