Ίδρυση της Association for European Qualitative Researchers in Psychology (EQuiP): Μέλος του εργαστηρίου στα ιδρυτικά μέλη

Το μέλος του εργαστηρίου, Ελευθερία Τσέλιου, συμμετείχε στην ίδρυση της Association for European Qualitative Researchers in Psychology (EQuiP). Η εταιρεία ιδρύθηκε πρόσφατα με στόχο τη δικτύωση των Ευρωπαίων ερευνητών που αξιοποιούν ποιοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες, ειδικά όσων προέρχονται από Ευρωπαϊκές χώρες που υπο-εκπροσωπούνται στο σχετικό πεδίο. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.equipsy.org/.