Συμμετοχή του εργαστηρίου στην οργάνωση του πρώτου συνεδρίου της Association for European Qualitative Researchers in Psychology (EQuiP)

Το εργαστήριο ψυχολογίας συμμετέχει στην οργάνωση του πρώτου συνεδρίου της Association for European Qualitative Researchers in Psychology (EQuiP) που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, 18-20 Ιουνίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.equip2020.gr/. Για εγγραφή στο newsletter του συνεδρίου πατήστε εδώ: Newsletter subscription.