μονάδα εκπαιδευτικής - σχολικής ψυχολογίας

Η Μονάδα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας εξυπηρετεί ακαδημαϊκές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στον τομέα της Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας. Οι συνεργάτιδες/ες της Μονάδας εργάζονται σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο για την παραγωγή και προαγωγή της γνώσης που αναφέρεται σε ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές διεργασίες που συνδέονται με την μάθηση, την σχολική επίτευξη, την διδασκαλία, την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο σχολείο και την οικογένεια. Η Μονάδα αναδεικνύει το πολυδιάστατο έργο που παράγεται στην περιοχή της Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας όπως η βασική έρευνα, η ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης, η εφαρμοσμένη έρευνα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και τα προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα, την οικογένεια, την ευρύτερη κοινότητα. Οι περιοχές αυτές αποτελούν βασικές όψεις της δραστηριότητας της Μονάδας με αποδέκτες και συνεργάτες τους φοιτητές/τριες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, μέλη του Πανεπιστημίου, την εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων της περιοχής και στελέχη της εκπαίδευσης, γονείς και οικογένειες.